Розробники вважають, що це дозволяє уникнути помилок при заповненні документів заявником. Поки що вартість підключення до сервісу складає 8,6 тисяч грн на рік за одне робоче місце. З 1 січня року підключення до цифрової платформи «Соціальна громада» буде для органів місцевого самоврядування безкоштовним. Підключитися до системи можна через офіційний веб-сайт. Інформацію про безкоштовне підключення опублікували на сайті Президента.

Навігаційне меню

Передбачення на день. У всьому є своя краса, але не кожен може її побачити. Плани Відео. Поділитись у Facebook Відправити в Twitter.


  • ОСТАННІ НОВИНИ.
  • сватання на Бар Україна;
  • Теми допомоги.
  • Як отримуватимуть адміністративні послуги у територіальній громаді: допоможе «Соціальна громада».

City 0. Читайте також: Робота соціального працівника: допомагати жити та вірити в добро уміє Катерина Плохотнік. Facebook Messanger Twitter Pocket. Автор: Гард. Теги: он-лайн послуги соціальні послуги соціальна громада. Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва  на роки  далі? Програма розроблена відповідно до вимог  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , на базі ключових положень Державної стратегії регіонального розвитку на період до року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від Заходи цільових галузевих програм, затверджених міською радою, увійшли як складові до програмних заходів та враховані у прогнозних показниках на роки.

Нормативно — правовим та методологічним підґрунтям розробки  Програми, визначення її структури є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та постанова Кабінету Міністрів України від Відповідно до результатів та тенденцій розвитку господарського комплексу міста, з урахуванням негативних наслідків економічної ситуації в країні, сформовані основні показники економічного розвитку в році, визначені пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку міста на роки, на яких пропонується сконцентрувати бюджетні та інші інвестиційні ресурси з метою підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості економіки міста, вирішення найгостріших проблем економічного і соціального розвитку та поліпшення якості життя мешканців.

Відповідно до Програми, головні зусилля будуть спрямовані на зростання конкурентоспроможності міста шляхом комплексного економічного розвитку на основі інноваційно-інвестиційної складової, забезпечення доступу до результатів економічного зростання для якомога більшої кількості громадян, справедливої оплати праці, повноцінного відновлення робочої сили та задіяння стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян шляхом підвищення продуктивності праці з метою досягнення головної мети розвитку — підвищення добробуту населення м.

З метою максимальної реалізації інтересів міської громади в реальних економічних та соціальних умовах, поглиблення і вдосконалення партнерства з міською владою, цілі і завдання, визначені Програмою, реалізовуватимуться шляхом їх тісної співпраці. Завдання і заходи Програми погоджені з проектом бюджету міста.

Програма залишається відкритою для доповнень та коригувань. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Миколаївською міською радою. Підготовку Програми здійснював департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради на підставі матеріалів, отриманих від  виконавчих органів Миколаївської міської ради. За січень-вересень року  до міського бюджету надійшло  ,2 млн. Порівняно з відповідним періодом року обсяг доходів збільшився  на ,6 млн. Найбільшу питому вагу в податкових та неподаткових надходженнях міського бюджету становили:.

У цілому за рік до міського бюджету очікуються надходження в сумі   ,9 млн. Очікуваний приріст обсягу доходів міського бюджету у році в порівнянні з роком складає    ,8 млн.

ТВ7+. ОСВІТА НА ДИСТАНЦІЇ? ОСНОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВЕЧІР ОБЛАСТІ. Запис від 18 січня

Виконання видаткової частини міського бюджету склало ,8 млн. У звітному періоді в цілому по бюджету направлено на:. Особливістю бюджетної видаткової політики на сучасному етапі є формування починаючи з року бюджету за програмно-цільовим методом, що дозволить перейти від постатейного контролю за виконанням бюджету до контролю за досягненням кінцевого результату. Динаміка надходжень коштів  до міського бюджету від приватизації. На  рік прогнозна сума надходжень від приватизації комунального майна становить 2,1 млн. Протягом 9 місяців року до комунальної власності міста прийнято: мережі водопостачання довжиною м та водовідведення — м, 2 світильники на перетині пр.

Центрального та вул. Шосейної, асфальтована дорога м і дюкер довжиною м на півострові Аляуди , реконструйоване дитяче містечко «Казка» по пр. Корабелів, 4. Станом на Динаміка надходжень коштів  до міського бюджету від оренди приміщень комунальної власності. Площа за укладеними договорами, м2. За 9 місяців року до міського бюджету від передачі в оренду комунального майна надійшло 9,3 млн.

Магазини Київстар

Також до міського бюджету надійшло близько тис. Крім цього, 91 об'єкт комунальної власності загальною площею понад 29 тис. У році з урахуванням пропозицій депутатів Миколаївської міської ради розроблено  критерії передачі комунального майна в безкоштовне користування позичку.

Правила благоустрою території Березанської селищної ради | Березанська громада Миколаївська область

Протягом року на баланс ОСББ було передано 20 житлових будинків, проведено реєстрацію права власності  нежитлових об'єктів у році - Вищезазначені  результати були досягнути завдяки самостійному проведенню управлінням юридичної роботи з цього приводу підготовка претензійних листів боржникам та звернення до прокуратури з проханням представляти інтереси міської ради у судах стосовно стягнення заборгованості з орендної плати та інше. Динаміка надходжень плати за землю. За 9 місяців року укладено 21 договір купівлі-продажу земельних ділянок загальною площею   кв.

Було підготовлено та винесено на розгляд Миколаївською міською радою     проектів рішень із земельних питань. За результатами рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради підприємцям міста дозволено укласти 56 договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувних тимчасових споруд, що дозволить отримати 1,0 млн.

Господарський комплекс м. Миколаєва достатньо диверсифікований за видами економічної діяльності, але промисловість займає важливе місце у місцевій економіці як з точки зору формування та розвитку ринку праці, так і наповнення бюджетів усіх рівнів шляхом сплати податкових платежів. Динаміка основних показників промислового комплексу в м. Миколаєві та в Україні.

Обсяг реалізованої продукції в діючих цінах по місту, млн. Середній обсяг реалізації промислової продукції по місту у розрахунку на одного мешканця, грн. Обсяг реалізованої продукції в діючих цінах по країні, млн.


  • Миколаївка (Борзнянський район).
  • знайомства з чоловіками в Київ Україна;
  • сканування приватних знайомств в Броди Україна?
  • кафе знайомств Шостка Україна;

Середній обсяг реалізації промислової продукції по Україні в розрахунку на одного мешканця, грн. Севастополя, з IV кварталу р. Обсяги реалізованої промислової продукції підприємствами міста в співставних умовах без врахування показників ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» майже за усіма основними галузями зростали. Зростання обсягів реалізації промислової продукції було зумовлено подальшим суттєвим ростом цін на продукцію підприємств-експортерів внаслідок девальвації гривні відносно основних світових валют, а також зростанням собівартості продукції для внутрішнього ринку внаслідок збільшення вартості імпортної сировини, енергоносіїв та посилення інфляційних процесів в країні.

Враховуючи зміни у статистичному обліку зі складу основних галузей промислового комплексу міста було виключено металургійну галузь та структура зазнала суттєвих змін, а провідними галузями міста в році залишалися: машинобудування, харчова промисловість та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

Пожежу на сміттєзвалищі поблизу Миколаєва ліквідовано

В енергетичному секторі обсяг реалізації промислової продукції зріс, що було зумовлено переважно переглядом тарифів та зростанням вартості імпортованих енергоносіїв через знецінення курсу гривні. Серед галузей переробної промисловості найбільшу питому вагу в загальних обсягах реалізованої промислової продукції утримує харчова промисловість  — за результатами  січня-серпня року підприємствами галузі було реалізовано продукції на суму 19,1 млрд. Залишається складною ситуація на підприємствах суднобудування. За ДП «Суднобудівний завод ім.

Ситуація в реальному секторі економіки країни впродовж року та І півріччя року характеризувалася наявністю як позитивних, так і негативних тенденцій. Як і в попередніх періодах, вплив зазначених вище негативних чинників на результати діяльності основних підприємств промислового комплексу міста Миколаїв в першу чергу машинобудівної галузі був суттєвим, на обсяги надходжень податків та зборів до міського бюджету — помірним.

США та вилучено 4,1 млн. США   прямих інвестицій акціонерного капіталу. Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій акціонерного капіталу в економіку міста на 1 липня р. У розрахунку на одну особу населення обсяг прямих іноземних інвестицій акціонерного капіталу склав ,9 дол.